Get Adobe Flash player

Структура

Київська наукова організація психології та педагогіки (КНОПП) спрямована на розвиток двох близьких за своєю соціальною суттю наук: науки психології та науки педагогіки. Саме тому на установчому засіданні КНОПП було запропоновано виділити в організації два крила що діючи паралельно, кожне займалося б дослідженнями та організацією спеціалізованих наукових та науково-практичних заходів в своїй сфері.

Саме тому, організаційну структуру КНОППу складають два крила, кожне з яких включає в себе декілька центрів:

1. Психологічне крило КНОПП:

  • педагогічна психологія;
  • соціальна психологія;
  • психологія особистості та груп.

2. Педагогічне крило КНОПП:

  • розвиток педагогічної науки на новітньому етапі (після приєднання України до Болонського процесу);
  • інновації в освіті;
  • сучасні методи та методики викладання;
  • українська освіта на інформаційному етапі розвитку суспільства.

Интересные статьи