Get Adobe Flash player

Освiта

Факультети психології в Україні

Інститут історії культур

Факультет психології. Дистанційна освіта

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Соціально-психологічний факультет

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Факультет психології

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Факультет психології

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет психології

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет психології

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Факультет психології та соціології

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Факультет психології та соціальної роботи

Факультети педагогіки в Україні

Рівненський державний гуманітарний університет

Педагогічний факультет

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди

Факультет педагогіки та психології

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Педагогічний факультет

Електронний університет «Свіотосвіт»

Факультет педагогіки

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Факультет педагогіки та психології

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Факультет педагогіки

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної освіти

Факультет початкової освіти

Факультет соціальної педагогіки та практичної психології

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Інститут педагогіки та психології

Интересные статьи